Parkování Hradec Králové - přehled veřejných parkovišť v Hradci

Chystáte se do Hradce Králové autem a nevíte, kde a jak zaparkovat? Možná vám pomůže následující článek, ve kterém se podrobněji věnujeme parkování v tomto městě. Dáme vám tipy na parkování zdarma, na levné parkování v centru Hradce a doporučíme, ve kterých lokalitách naopak ani nemá smysl zkoušet hledat místa k parkování.

Rychlý přehled veřejných parkovišť a parkovacích možností

Vymezení placené oblasti
Parkování v centru Hradce zdarma
Placené parkování v centru Hradce Králové
Parkování u Fakultní nemocnice Hradec Králové
Parkovací domy v Hradci Králové

Parkování v obchodních domech a nákupních centrech v Hradci Králové

Modré zóny

Odtah vozidla - Odtahová služba Hradec Králové

Kdy a kde se v Hradci Králové platí za parkování

Nejprve si pojďme vysvětlit, jak je systém parkování v Hradci Králové rozdělen. Podobně jako v jiných městech je totiž parkování zpoplatněno na základě konkrétní lokality a také času, kdy parkujete.
Zjednodušeně řečeno lze říci, že zpoplatněné parkování je v Hradci vymezeno ze severu a východu Gočárovým okruhem (II. silniční okruh). Z jihu tvoří symbolickou hranici řeka Orlice mezi Orlickým mostem a soutokem s Labem. Ze západu zasahuje placené parkování až do Pražského předměstí, kde je pak pomyslnou dělící čarou areál hlavní nádraží, ulice Ant. Dvořáka, Na Okrouhlíku, Všehrdova, Nerudova, Habrmanova, Jiřího Purkyně a V Lipkách.

Mimo tuto ohraničenou lokalitu se běžně parkovné neplatí. Výjimkou je pouze parkoviště před Poliklinikou ve Foerstrově ulici, kde je symbolické zpoplatněné stání (5 Kč/hod s omezením max. na 2 hodiny) kvůli tomu, aby bylo dost míst pro pacienty či jejich doprovod. Ale pozor: fakt, že parkujete v této ohraničené zóně neznamená, že můžete parkovat všude. I v Hradci Králové totiž existují modré zóny. Podrobněji se jim věnujeme níže v textu v samostatném odstavci.

Parkování v centru Hradce Králové zdarma

Bezplatných parkovišť je v Hradci Králové poměrně dost a pokud nejste líní na krok nebo vám nevadí použít MHD, určitě místo k zaparkování najdete. Ale i bez složitého hledání můžete v centru Hradce zaparkovat zdarma. V neděli a ve státní svátky se za parkování na veřejných parkovištích s výjimkou Velkého náměstí neplatí. V sobotu se pak platí jen mezi 8 - 16 hod, v pracovní dny mezi 8 - 18 hod.

Největší a fakticky jediné bezplatné parkoviště, které je poblíž historického centra Hradce Králové, je parkoviště Flošna u stejnojmeného koupaliště a poblíž fotbalového stadionu. Do historického centra, např. na Velké náměstí, je to necelá čtvrhodinka pohodové chůze klidným prostředím. Hlouběji do města vás pak případně zaveze trolejbus č. 7, který staví přímo u parkoviště. Jde o poměrně frekventovanou linku.
Parkoviště Flošna má vysokou kapacitu a málokdy se stane, že by bylo obsazené. Výjimkou mohou být jen situace, kdy na sousedním fotbalovém stadionu hraje své ligové utkání místní fotbalový klub FC Hradec Králové. Případně za opravdu velký veder může být plno kvůli přilehlému koupališti Flošna, kam se sjíždějí návštěvníci ze širšího okolí.

Placené parkování v centru Hradce Králové

Kromě výše uvedeného parkoviště Flošna v širším centru Hradce Králové už zdarma bez rizika pokuty nezaparkujete. Je ale rozdíl v ceně. Absolutně nejdražší je parkování v historickém centru na Velkém náměstí. Za 15 minut zaplatíte 20 Kč, za první a další hodinu pak 30 Kč. Zpoplatněno je i stání přes noc a víkend a to jednorázovou částkou 30 Kč. Kromě toho čeká na motoristy na Velkém náměstí ještě jeden "chyták": část parkovací plochy je vyhrazena pro rezidenty a jde tedy o tzv. modrou zónu. Nepozorný řidič tak může neúmyslně zaparkovat na rezidentní místo a i když zaplatí poplatek, pokutě se nevyhne. Sledujte proto pozorně dopravní značení a značky, ať nestojíte špatně.

Nemusíte-li nutně zaparkovat na Velkém náměstí, využijte parkovací plochy např. v tzv. novém centru, na nábřeží Labe či Orlice a přilehlých jednosměrkách či v parkovacích domech Regiocentrum či Jana Gayera. Ceny jsou tam trochu příznivější a dochozí vzdálenost přijatelná.
I v novém centru se však ceny i vytíženost jednotlivých parkovišť liší. Velmi využívané ja parkoviště na Ulrichově náměstí a v přilehlých ulicích. Tam, stejně jako na Eliščině a Tylově nábřeží, tř. Karla IV, tř. ČSA a okolních jednosměrkách není přes den mnoho volných míst. Za 15 minut stání činí cena 5 Kč, za první a každou další hodinu pak zaplatíte 20 Kč.

Levněji a přesto v dochozí vzdálenosti nového centra se dá zaparkovat na otevřeném parkovišti v Gayerových kasárnách poblíž parkovacího domu Jana Gayera. Cena otevřeného parkoviště činí 5 Kč za půl hodiny, respektive 10 Kč za hodinu. Stejné ceny platí i v Collinově ulici (za KC Aldis, poblíž T-Mobile), ale to už je dál do centra a navíc hned přes cestu za druhým silničním okruhem je šance na zaparkování zdarma v přilehlé nákupní zóně u OBI.

Parkování ve Fakultní nemocnici Hradec Králové

Fakultní nemocnice v Hradci Králové patří mezi největší nemocniční zařízení v celé ČR. Má širokou spádovou oblast a na plánované operace sem dojíždějí pacienti z celé ČR. Bohužel kapacita parkovacích míst neodpovídá významu nemocnice a zejména v ranních a dopoledních hodinách je přímo v areálu nemocnice nebo v jejím okolí složité zaparkovat bez ohledu na to, zda jde o placené či neplacené stání.

Pokud pojedete přímo do areálu FNHK, platí se následovně: při odjezdu do 30 min. je pobyt zdarma, při delším zdržení se účtuje 10,- Kč za každých započatých 30 minut. Na informační tabuli před hlavní vrátnicí (vjezd z ulice Zborovská) jsou informace o obsazenosti areálu.

Neplacené parkoviště u fakultní nemocnice najdete na levém břehu Labe podél nemocnice a na severní straně u Gočárova okruhu (k oběma je sjezd ze Sokolské ulice a výjezd také na Sokolskou ulici - pozor, jednosměrný provoz) a dále před hlavním vjezdem do areálu nemocnice ze Zborovské ulice. Dříve bylo možné zaparkovat i na zpevněné ploše mezi areálem nemocnice a křižovatkou Mileta. Kvůli rekonstrukci křižovatky byla však tato plocha od března 2024 zrušena.
K neplacenému parkování ještě jedna důležitá připomínka: zejména u parkoviště na břehu Labe mají řidiči tendenci parkovat mimo vyznačené prostory na trávníku. Městská policie tento nešvar pravidelně kontroluje a přísně trestá.

V areálu nemocnice je i několik placených parkovišť, ale i ta bývají v zejména v dopoledních hodinách vytížená na hranici kapacity. Jedno větší placené parkoviště je těsně vedle hlavního vjezdu do areálu ze Zborovské ulice. Pozor, v souvislosti s rekonstrukcí křižovatky Mileta může dojít k průběžným úpravám směru provozu a tím pádem i k příjezdu na tuto parkovací plochu.

Další placená parkoviště jsou přímo v areálu nemocnice a to i poblíž jednotlivých klinik. Tam bývá obvykle zcela plno, takže v lepším případě můžete do areálu vjet, někoho tam vyložit a zase se vrátit. Pokud to stihnete do půl hodiny, tak neplatíte.

Šance sehnat volné místo je v jižní části na velkém záchytném parkovišti: za hlavním vjezdem zahněte doleva a pokračujte podél budovy Emergency (budova č. 21). Pro návštěvu některé z budov poblíž soutoku to ale může být trochu z ruky. Zejména pokud máte nějaký zdravotní hendikep.

Parkovací domy v Hradci Králové

V Hradci Králové se v současné době nacházejí tři veřejné placené parkovací domy. Vzhledem k rozloze Hradce Králové je možno říci, že všechny jsou v dochozí vzdálenosti velké části širšího centra města. Ve všech je možné platit hotově, platební kartou jen v některých. Otevřeno mají nonstop 24 hodin.

Parkovací dům Regiocentrum

Dům pro parkování Regiocentrum se nachází v samotném historickém centru Hradce Králové. Je přímo napojen na objekt bývalého pivovaru, ve kterém sídlí Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Objekt slouží k parkování jak pro běžné návštěvníky města, tak pro držitele předplacených parkovacích karet. Výstup z něj je umožněn přímo do objektu Krajského úřadu, tak i na Pivovarské náměstí, které bezprostředně sídlí s historickým Velkým náměstím. Velmi blízko je z tohoto parkovacího domu také k zimnímu stadionu. Kapacita parkovacího domu je 425 míst a až na výjimky není problém zde zaparkovat.

Na základě zkušenosti jednorázových návštěvníků musíme bohužel podotknout, že tento parkovací dům nemá příliš intutitivně řešen navigační systém pro chodce a dá trochu práce se v něm zorientovat. V době konáního hokejových zápasů Mountfield HK nebo v době konání významných společenských akcí na Velkém náměstů může být PD Regiocentrum zcela obsazen a nebude snadné v něm najít místo.

Parkovné v parkovacím domě je závislé na denní době. Mezi 8:00 - 18.00 hodin je cena 15 Kč za každou započatou hodinu parkování. Od 18:00 do 08:00 hodin ráno následujícího je jednorázový poplatek pouhých 10 Kč.
Do parkovacího domu Regiocentrum jsou dva vjezdy - z Třídy ČSA a z Komenského ulice (naproti zimnímu stadionu).

Parkovací dům Jana Gayera

Zatím nejnovější a nejmodernější parkovací dům Jana Gayera se nachází v areálu Gayerových na okraji širšího historického centra. Vjezd i výjezd z objektu je z Šimkovy ulice - přímo na okružní křižovatku ulic Šimkova a Akademika Bedrny. Kapacita parkovacího domu je 284 míst, přičemž část je určena pro rezidenty a abonenty. Pro běžné parkování je stále míst dostatek a pravděpodobnost, že bude kapacita zcela vyčerpána, je s ohledem na umístění a další parkovací plochy v okolí minimální.

Parkovací dům Jana Gayera se nachází severně od historického centra města, přibližně 10 minut pěší chůze na Velké náměstí či 5 minut od konresového centra Aldis. Jeho mírnou nevýhodou je absence přímého napojení na MHD. Nejbližší zastávky s větším počtem spojů, vyšší frekvencí a dostupností do širšího centra jsou Magistrát a Adalbertinum. Obě jsou vzdálené necelý půlkilometr od parkovacího domu. Pokud vám však nevadí pár kroků navíc, lze tento parkovací dům označit jako velmi praktický.

Parkovné je opět účtováno v závislosti na denní době. Mezi 6:00 - 18.00 hodin zaplatíte za první hodinu 10 Kč, za druhou hodinu také 10 Kč a pak už jen 2 Kč za každou další započatou hodinu. Večer a v noci mezi 18:00 - 06.00 hodin ráno se platí jednorázový poplatek 20 Kč

Parkovací dům Katschnerka

Tento parkovací dům je prozatím největší v Hradci Králové. Jeho kapacita dosahuje 500 míst. Stejně jako výše uvedené parkovací domy, tak i Katschnerka slouží jak pro běžné parkování návštěvníků, tak pro abonenty a rezidenty. Díky své kapacitě ale bývá tento parkovací dům téměř vždy volný.
Vjezd do Katschnerky je možný z ulice Wonkova a z Resslovy ulice. Pozor Wonkova ulice je jednosměrná a také z Resslovy je vjezd povolen jen z jednoho směru - při jízdě směrem do centra. Odbočení vlevo kvůli dvojté plné čáře není v Resslově ulici možné. Vchod a východ pro pěší je pouze z Wonkovy ulice.

Svojí lokalitou je tento dům předurčen pro parkování v novém centru Hradce Králové. Autobusový terminál, Hlavní nádraží ČD, ale i labská nábřeží, Ulrichovo či Masarykovo náměstí jsou v dochozí vzdálenosti do deseti minut chůze. V případě napojení na MHD je přibližně 10 minut chůze na Terminál hromadné dopravy, v poloviční vzdálenosti jsou pak hojně využívané zastávky Dukelská, tř. Karla IV. a Střelecká.

Cena za parkování v PD Katschnerka je opět rozdělena do časových zón. Mezi 8.00 až 18.00 hodin zaplatíte za první a druhou hodinu vždy po desetikoruně, každá další hodina pak stojí 5 Kč. Maximálně však přes den zaplatíte 40 Kč. Od 18.00 do 08.00 hodin ráno druhého dne se platí jednorázový poplatek 10 Kč.

Parkování v obchodních domech a nákupních centrech v Hradci Králové

Jako výhodnou alternativou pro parkování se nabízejí parkoviště a parkovací domy širším centru Hradce Králové. Parkování v nich bývá zcela zdarma nebo je tam možné zdarma alespoň krátkodobé parkování.

Parkoviště Albert Kutnohorská

Pokud přijíždíte od Prahy a máte například obavy jet do centra Hradce Králové autem, můžete využít obří parkoviště u nákupního centra Albert v Kutnohorské ulici na západním okraji města. Je zcela zdarma, je silně naddimenzované a volné místo k zaparkování zde najdete vždy. Do centra města vás dopraví trolejbus č. 3. Zastávka je okružní křižovatkou u čerpací stanice. Ve všední dny jezdí spoje přes den obvykle 4x do hodiny, o víkendu 3x za hodinu.

Parkovací dům v OC Futurum

Obchodní centrum Futurum najdete na křižovatce ulic Mrštíkova a Brněnská. Je na jihovýchodním okraji města - směr Brno. Jde o jednu z největších nákupních galerií v Hradci Králové, navíc mezi dvěma největšími sídlištěmi Moravské Předměstí a Malšovice. Parkování je zde zadarmo, ale i přes velkou kapacitu 1200 míst se zde ne vždy musí podařit zaparkovat. Zejména v předvánočním období nebo o víkendech bývá velmi vytížené. Parkoviště nabízí i venkovní stání pro 40 vozů s LPG či CNG.

Dochozí vzdálenost do historického centra Hradce Králové je přibližně 25 minut. OC Futurum se nachází v bezprostřední blízkosti frekventované zastávky MHD, ze které snadno a rychle dojedete prakticky do celého města. Vjezd a výjezd z Futura je buď z ulice Mrštíkova a nebo z Brněnské.

Parkoviště Orlice Park, V. Nejedlého

Další velké parkoviště zdarma je u nákupní galerie Orlice Park a hobbymarketu Baumax na tř. Víta Nejedlého. Nachází se na východním okraji města - příjezd od Ostravy a Rychnova nad Kněžnou. U objektu je velké otevřené parkoviště a přímo pod Orlice Parkem i kryté stání. Vjezd i výjezd z areálu jsou z ulice V. Nejedlého.

Nevýhodou tohoto parkoviště pro případné návštěvníky města je delší dochozí vzdálenost do širšího centra i špatné napojení na MHD. V těsné blízkosti je sice jedna zastávka, přes kterou však jezdí málo spojů a navíc ne příliš často. Nejbližší frekventovaná zastávka je u hotelu Alessandria na třídě SNP, která je vzdálená téměř 800 metrů.

Nákupní zóna ul. Akademika Bedrny

Na severním okraji II. silničního okruhu se nachází rozsáhlý nákupní park na křižovatce ulic Akademika Bedrny a Pilňáčkovy (II. silniční okruh). V areálu se nacházejí mimo jiné OBI, Penny Market, Kaufland, Lidl, McDonald a řada dalších menších obchodů. Parkování zde je zcela zdarma, kapacita je vysoká. Přesto zejména v době nákupní špičky je celkem zaplněné a volné místo možná budete chvíli hledat.

Toto bezplatné parkoviště je poměrně zajímavé svojí polohou, protože při konání některých akcí např. v Šimkových sadech je velmi blízko. Je také v dochozí vzdálenosti do kongresového centra Aldis, městkých lázní a plaveckého bazénu či Eliščina nábřeží, na kterém se koná řada kulturních a společenských akcí. Naopak slabinou je slabé napojení na MHD. Vjezd a výjezd do této nákupní zóny je hned na několika místech a to jak z Pilňáčkovy ulice, tak z ul Akademika Bedrny. Vzhledem k rozsáhlosti areálu dopručujeme zvážit volbu místa k parkování v závislosti na tom, kam se chystát do města.

Parkovací dům v OC Atrium

Obchodní centrum Atrium se nachází v samotném srdci nového centra Hradce Králové na Dukelské třídě a náměstí 28. října. Kromě nákupní galerie je součástí i hypermarket Tesco a Lidl. Kapacita parkovacího domu v Atriu je 500 míst. První dvě hodiny parkování jsou zdarma. Každá další započatá hodina stojí 20 Kč. O víkendu je parkování zdarma.

Atrium se nachází 10 minut chůze od vlakového nádraží i od autobusového terminálu. Přímo před centrem je autobusová zastávka s velkým počtem linek.

Díky své poloze a možnosti krátkodobého parkování zdarma je parkovací dům hojně využíván a v době nákupních špiček tam může být obsazeno.

Vjezd do parkovacího domu je přes ulici Břetislavovu a následně Herbenova. Výjezd je možný opět tímto směrem a nebo přes Herbenovu a Letců. Pozor, při výjezdu ulicí Letců je však přikázaný směr jízdy a nelze zahnout doleva směrem do centra.

Parkovací dům v OC Aupark

Zatím nejnovější královéhradecká nákupní galerie v OC Aupark nabízí největší parkovací dům v centru Hradce Králové. Jeho kapacita je 1100 parkovacích míst. Parkování je možné buď přímo v podzemí obchodního domu a nebo v přihlehlém parkovacím domě.

Objekt se nachází na okraji širšího centra města mezi ulicemi Puškinova, Gočárova a Zamenhofova. Tedy v bezprostřední blízkosti vlakového nádraží a 5 minut chůze od Terminálu hromadné dopravy a autobusového nádraží. Rychlá a snadná dopravní dostupnost do celého města pomocí MHD je tedy zaručena.

Parkování v OC Aupark je zdarma první 4 hodiny. Každá další započatá hodina stojí 25 Kč. Vzhledem k tomu, že jde o automatizovaný parkovací systém, který umí číst SPZ, nelze jej obejít tím, že byste odjeli a znovu zaparkovali.

Vjezd do parkovacího domu je po odbočení z Gočárovy ulice krátce před železničním podjezdem ulicí Zamenhofova (při příjezdu po Pražské ulici je nutné po průjezdu pod železničním nadjezdem nejprve dojet na okružní křižovatku s ulicí Puškinova a následně se vrátit zpět).

Výjezd z areálu je z parkovacího domu opět ulicí Zamenhofova do ulice Gočárova. Pokud parkujete v podzemní garáži přímo pod obchodním domem, je výjezd ulicí Puškinova.

Modré zóny

Také v Hradci Králové jsou tzv. modré parkovací zóny - tedy oblasti, kde je parkování vyhrazené pouze pro občany, kteří v dané oblasti bydlí a mají platnou parkovací kartu. Parkování pro nikoho jiného v těchto oblastech není možné. Je dobré vědět, že v některých ulicích v modrých zónách je řada aktivních spoluobčanů, kteří si svá parkovací místa hlídají a pokud zjistí, že tam parkuje někdo neoprávněně, obratem volají městskou policii, aby zjednala nápravu a hříšníka potrestala.
V Hradci Králové jsou tři modré parkovací zóny

Historické centrum

Historickém centrum města ohraničené 1. silničním okruhem (ulice Komenského a Československé armády) je téměř celé označeno jako modrá zóna. Výjimku tvoří pouze Velké náměstí a ulice Na Krčku (spojnice Velkého a Malého náměstí). Tam je možné na označených místech parkovat po zaplacení. Jak už ale bylo řečeno, Velké náměstí je rozdělené na parkování pro rezidenty a na placená místa. Je potřeba hlídat, kde stojíte.


Pro větší přehled uvádíme jmenovitě ulice v historickém centru označené jako modrá zóna: Dlouhá, Franušova, K. Tomana, Klicperova, Malé náměstí, Mýtská, Na Hradě, Na Kropáčce, Radoušova, Rokitanského, Soukenická, Špitálská, Tomkova, Úzká, V Kopečku, Velké náměstí.

Labská kotlina

Sídliště Labská kotlina je vymezeno z jihozápadní strany částí Gočárova okrunu (konkrétně Střelecká ulice), z severozápadní strany ulicí V lipkách a na východní straně řekou Labe. Výjimku tvoří veřejné parkoviště u lékařského zařízení Sanus. Tam je možné parkování placené s poplatkem 10 Kč/hod. Toto parkoviště je však poměrně malé a neodpovídá vytíženosti Sanusu. Doporučujeme proto obezřetnost, protože hrozí, že omylem zaparkujete v modré zóně. Parkoviště u Sanusu totiž víceméně volně navazuje na tuto modrou zónu. Za poplatek lze parkovat i přímo v areálu Sanusu, podrobnosti doporučujeme zjistit přímo u provozovatele zařízení.

Orlická kotlina

Zatím poslední modrou parkovací zónou v Hradci Králové je Orlická kotlina. Z hlediska parkování tato zóna přesahuje samotnou čtvrť. Jde o oblast vymezenou ze severozápadu ulicí Buzulucká, ze severovýchodu ulicí Okružní, na jihu ulicí Víta Nejedlého a z jihozápadu ulicí Hostivítova. Jde o spleť drobných jednosměrek, do kterých zejména na jihovýchodě jezdí převážně občané města. Do severozápadní části, která je v dochozí vzdálenosti obchodů či úřadů na Pospíšilově třídě, však mohou zajíždě i návštěvníci a ti by měli být na pozoru.

Pro větší přehled uvádíme jmenovitě ulice v Orlické kotlině a přilehlých oblastěch označené jako modrá zóna: Bidlova, Bratří Čapků, Buzulucká, Hostivítova, Jarošova, Ladova, Pospíšilova (od křižovatky s Hostivítovou po křižovatku s Okružní - nadjezd), Skupova, Švendova, Uzavřená.

Výjimku v této modré zóně tvoří část ulice Švendova poblíž Obchodní akademie, kde je na jedné straně ulice placené parkoviště s poplatkem 10 Kč/hod. Další výjimkou je menší parkoviště poblíž pošty v ulici Bratří Čapků. I tam je po pravé straně jednosměrné ulice placené parkoviště s kapacitou 25 míst a s cenou 20 Kč/hod. Pozor, druhá strana ulice blíže k SPŠ stavební je již modrá zóna. Lze to snadno rozlišit, protože pruhy vymezující tato parkovací stání jsou modré.

Odtah vozidla - Odtahová služba Hradec Králové

V případě, že zaparkujete špatně (neoprávněné stání na vyhrazeném parkovišti, resp. stání na místě, kde vozidlo tvoří překážku v provozu), může vám být vozidlo na základě pokynu Městské policie Hradec Králové nebo Policie ČR odtaženo. Co to pro vás znamená?

Nejprve doporučujeme odtah si ověřit na odtahovém parkovišti respektive u odtahové služby. Pro informace k výdeji vozidla lze kontaktovat službu na bezplatném telefonním čísle 800 101 039 nebo ve večerních hodinách a přes noc telefon 603 567 237.

Odstavná plocha odtahového parkoviště se v Hradci Králové nachází v areálu letiště. Vjezd je hlavní branou areálu letiště. Najdete ho na křižovatce ulic Jana Černého a Letiště. Ke vstupu vás zaveze linka č. 15 ve směru Předměřice/Lochenice. Bohužel nejde o příliš frekventovaný spoj a například o víkendu jezdí jen jednou za hodinu.


Počítejte také s tím, že odtah auta vás bude něco stát:
Zahájený odtah – příjezd odtahového vozidla s posádkou na místo odtahu: 900 Kč
Nedokončený odtah – příjezd odtahového vozidla s posádkou na místo odtahu, video/fotodokumentaci, naložení vozidla, složení vozidla, výdej vozidla a další administrativní úkony spojené s evidencí vozidla a platbami: 1800 Kč
Dokončený odtah – příjezd odtahového vozidla s posádkou na místo odtahu, video/fotodokumentaci, naložení vozidla, převoz vozidla na střežené parkoviště, složení vozidla na střeženém parkovišti, kontrolu a převzetí vozidla na parkovišti a další administrativní úkony spojené s evidencí vozidla a platbami: 2.400 Kč
Kromě toho počítejte ještě první týden s částkou 250 Kč za každý započatý den odstavení a po týdnu 50 Kč za každý další den.

O čem se diskutuje
Doporučujeme